Onze diensten

Cheerleads.nl bestaat uit drie delen. Deze delen zijn allemaal gebaseerd op twee doelen. Het eerste doel is het aanbod duidelijk en aantrekkelijk maken. Het tweede doel is de zichtbaarheid verhogen en adverteren. We gebruiken hiervoor branding in combinatie met ijzersterke content, landingspagina’s en verleidelijk advertenties.

De kracht van ons model zit hem enerzijds in het aanscherpen van hun aanbod en de content die hieruit voortvloeit. Anderzijds is het de techniek achter de advertentie modellen van Google en Meta.